Mapa sajta


Početna

Vesti

O nama

Tim

Čistija proizvodnja

Koncept

Procena stanja u kompanijama

Obuka za konsultante i kompanije

Obuka za eksperte

Obuka za kompanije

Podizanje svesti o čistijoj proizvodnji

Društveno odgovorno poslovanje (CSR)

Projekti

Projekat 2006

Projekat 2008

Projekat 2009

Projekat 2010

Korisni linkovi

Hemijski lizing

Koncept poslovnog modela hemijski lizing

Održivo upravljanje hemikalijama

Nagrade za hemijski lizing

Nagrada za hemijski lizing 2010.

Nagrada za hemijski lizing 2012.

Nagrada za hemijski lizing 2014.

Studije slučaja

Korisni linkovi

Ostale usluge

Izrada planova upravljanja otpadom

IPPC konsalting

IPPC dozvola

IPPC zakon i integrisana dozvola

Uslužna merenja

Reference

Implementacija IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja

Projekat Inclusive and low carbon production (ILCP) and Chemical Leasing in meat and dairy value chains in the Republic of Serbia

Low Carbon regionalni Projekti – CČPS, Nacionalni Centri za ČP iz JI Evrope i UNIDO

Projekti sa Automobilskim klasterom Srbije

Projekti sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC)

Implementacija čistije proizvodnje u kompanijama u Srbiji – CČPS i UNIDO

Eco Profit Projekti – CČPS, Lokalna samouprava i UNIDO

Pravilno upravljanje i finalno odlaganje PCB

Održivi turizam u Jugoistočnoj Evropi

Ostali projekti

Kontakt

WebmailNovosti
Predstavljen predlog strategije uvodjenja cistije proizvodnje u Srbiji
Predstavljanje Hemijskog lizinga u Privrednoj komori Srbije
Čistija proizvodnja i IPPC - seminar na Kopaoniku
Centar su posetili stručnjaci JICA
Održana radionica "POSLOVNI MODEL HEMIJSKI LIZING "
Održana peta radionica projekta "ČP februar 2008."
Potpisana pisma o namerama za učešće u projektu Hemijski lizing
Obuka UNFCCC/UNIDO za pripremu projekata za transfer tehnologije
Završna konferencija projekta ČP u Makedoniji
Hemijski lizing na EVRONETU
Učešće Centra u projektu remedijacije Velikog Bačkog kanala
Predstavljanje projekata Čistija proizvodnja i Hemijski lizing u Regionalnoj privrednoj komori Zrenjanin
Rene van Berkel (UNIDO) održao predavanje na Tehnološko - metalurškom fakultetu u Beogradu
Završna konferencija projekta ČP 2008-1
Održana svečana dodela UNIDO sertifikata u projektu Čistija proizvodnja 2008-1
Tehnološko-metalurški fakultet izvodi studiju o mogućnostima tretmana otpadnih voda u jugozapadnoj Srbiji
Održana prva radionica projekta "ČP - 2009-1"
Svečano potpisivanje ugovora za učešće u projektu ČP 2009-1
Potpisani Ugovori o saradnji između Centra i 11 kompanija
Održana druga radionica projekta "ČP - 2009-1"
Održan seminar Nacionalnih centara o Hemijskom lizing
Održan skup POSLOVNI MODEL HEMIJSKI LIZING – PUT KA ODRŽIVOM UPRAVLJANJU HEMIKALIJAMA
HIPOL u akciji OČISTIMO SRBIJU
Održana treća radionica projekta "Čistija proizvodnja 2009-1"
Međunarodni eksperti posetili prvih 5 kompanija iz projekta 2009-1
Održana četvrta radionica projekta "ČP - 2009-1"
Direktor Centra prezentovao rezultate projekta na konferenciji "Joint Actions on Climate Change"
Održan trening za konsultante i kompanije o HEMIJSKOM LIZINGU
Poseta međunarodnih eksperata u još šest kompanija
Prezentacija čistije proizvodnje i hemijskog lizinga u PK Pančevo
POZIV KOMPANIJAMA ZA UČEŠĆE U PROJEKTIMA
Peta radionica za konsultante u projektu ČP 2009-1
GLOBALNA NAGRADA ZA HEMIJSKI LIZING
Održana 5. radionica projekta Čistija proizvodnja 2009-1
Održana prezentacija Čistije proizvodnje na PLASTIPAK-u 2009.
Održana šesta radionica u projektu ČP-2009-1
Potpisan ugovor o hemijskom lizingu
Centar na Ecofair-u 2009.
Održan redovni sastanak svih direktora Centara za čistiju proizvodnju
Predstavljanje rezultata Projekta čistija proizvodnja 2009 - 1
Dodeljeni sertifikati UNIDO za projekat "Čistija proizvodnja 2009-1"
Održan trening za energetsku reviziju EINSTEIN
Centar predstavljao UNIDO na 4. Regionalnom sastanku za implementaciju u Ženevi
Osnovana UNIDO Nacionalna mreža za Hemijski lizing (UNMHL)
POTPISAN MEMORANDUM O ČISTIJOJ PROIZVODNJI
Globalne nagrade HEMIJSKI LIZING za učesnike iz Srbije
Potpisan Memorandum o razumevanjem sa USAID projektom za razvoj
Održana prva radionica u projektu "Čistija proizvodnja u saradnji sa Gradom Pančevom"
Započeo specijalistički kurs o upravljanju čvrstim otpadom
Održana druga radionica u okviru projekta Čistija proizvodnja u Pančevu
Održan drugi sastanak nacionalne UNIDO mreže za Hemijski lizing
Direktor Centra na inauguraciji Programa za čistiju proizvodnju u Albaniji
Dodeljeni UNIDO sertifikati nacionalnim ekspertima za čistiju proizvodnju
Međunarodni eksperti posetili kompanije u Pančevu
Treća radionica projekta ČP u Pančevu
Centar učestvovao na međunarodnim sastancima o Hemijskom lizingu
Održana četvrta radionica projekta u Pančevu
Održana peta radionica projekta u Pančevu
Započeo projekat čistije proizvodnje u Čačku
Prva radionica u obuci konsultanata u Čačku
Uvođenje čistije proizvodnje i povećanje energetske i sirovinske efikasnosti – šansa za povećanje konkurentnosti i održivi industrijski razvoj”
Predstavnici Centra na regionalnom sastanku u Beču
Poslednja radionica projekta u Pančevu
Centar na skupu "Uvođenje čistije proizvodnje i povećanje energetske i sirovinske efikasnosti"
Centar na 14. ERSCP (Evropski okrugli sto o održivoj potrošnji i proizvodnji)
Međunarodni eksperti posetili kompanije u Čačku
Kompanije i eksperti branili projekte Čistije proizvodnje u Pančevu
Centar nudi usluge merenja
Saradnja sa Centrom za čistiju proizvodnju Hrvatske
Brošura projekta u Pančevu je dostupna
Završna konferencija projekta u Pančevu 25. januara 2011.
Predstavljeni rezultati projekta u Pančevu
Poziv za ušeće u projektu "Biomasa i geotermalna energija u Srbiji"
Održan trening iz Hemisjkog lizinga
Treći sastanak mreže za hemijski lizing
Prezentacija Čistije proizvodnje u Kragujevcu
Održane 3. i 4. radionica u okvuru projekta u Čačku
Centar na CSR Forumu
HENKEL i BAMBI potpisali ugovor o hemijskom lizingu
Centar za čistiju proizvodnju Srbije na Okruglom stolu o tehnologijama bez uticaja na klimatske promene i ozonski omotač
Centar na 4. Nevskom ekološkom kongresu u Sankt Peterburgu
Seminar "Primena dobrovoljnih instrumenata zaštite životne sredine"
Održana poslednja radionica za konsultante u Čačku
Održan seminar „Dobrovoljni instrumenti zaštite životne sredine“
Održana poslednja radionica projekta u Čačku
Predstavnici Centra na radionici "Hemijski lizing-primer efikasnog korišćenja resursa i energije" u Berlinu
Centar za čistiju proizvodnju uspešno sprovodi pet IFC projekata
„Victoria Oil“ odabrala Centar za čistiju proizvodnju
Hemijski lizing priznat od strane evropskog parlamenta
Odbrana projekata u Čačku
Centar potpisao ugovor sa EPS-om
Najrobi Deklaracija : Efikasno korišćenje resursa i čistija proizvodnja osnova Zelene ekonomije i Zelene industrije
Dodeljeni sertifikati učesnicima projekta u Čačku
Centar na Godišnjoj skupštini Auto klastera Srbija
Održana prva radionica u projektu EPS
Prvi sastanak SAICM Radne grupe, Beograd 14. - 18. 11. 2011
UNIDO, austrijsko i nemačko Ministarstvo objavljuje poziv za Globalnu nagradu za hemijski lizing 2012.
Započeo projekat u Pančevu - II faza
Održan sastanak mreže za hemijski lizing
Održana 4. sednica Savetodavnog odbora
Održana radionica „Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije kao preduslovi za održivi ruralni turizam“.
Održana i druga radionica u projektu EPS
Studijsko putovanje u Austriju
Hemijski Lizing na Deutsche Welle
Radionica "Sirovinska efikasnost kao preduslov za održivi ruralni turizam"
Potpisan ugovor između FKL i SAFECHEM o poslovanju po modelu hemijskog lizinga
Treća radionica u projektu "Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja"
Druga poseta međunarodnog eksperta termoelektranama
Održana treća radionica u projektu EPS
Druga radionica u projektu Pančevo II
Održane tri radionice u projektu "Održivi turizam"
Centar na 15. evropskom okruglom stolu o održivoj potrošnji i proizvodnji
Održane sedma i osma radionica o sirovinskoj efikasnosti u projektu "Održivi turizam"
Hemijski lizing kao primer zelene ekonomije predstavljen na regionalnoj konferenciji
Centar o hemijskom lizingu na Sajmu "112 expo"
Odbrana izveštaja u projektu EPS
Započela druga faza projekta EPS
Dodela sertifikata u projektu EPS
Prezentacija studije slučaja hemijskog lizinga iz Srbije na sajmu ACHEMA u Frankfurtu
Predstavljeni rezultati projekta "Čistija proizvodnja u EPS-u"
Srpske kompanije i konsultanti nagrađeni za Hemijski lizing
Centar na treningu u NCPC Ukrajina
Nastavak projekta EPS - 2
Poslednja radionica projekta u Pančevu-II faza
Kompanija „Yunirisk“ uvela metodologiju čistije proizvodnje
Centar na Supernatural kampu - Youth in Action
Tehnička radionica o poboljšanju velikih ložišta (LCP)
Međunarodni ekspert posetio pogone EPS-a
Poslednja radionica u projektu EPS-druga faza
Odbrana projekata u Pančevu II faza
Centar na "Global South-South Development Expo 2012" u Beču
UNIDO snimio video o Centru
Coca Cola - HBC potpisala ugovor o primeni modela hemijski lizing
Delta Agrar izabrao Centar za čistiju proizvodnju
Centar na 4. sajmu lokalnih samouprava
Međunarodna podrška Centra za čistiju proizvodnju Srbije na projektu hemijski lizing
Počela primena modela poslovanja Hemijski lizing u FKL-u
Trening za distributere hemikalija o primeni modela poslovanja hemijski lizing (HL)
Odbrana projekata u projektu EPS-2
Druga radionica u projektu Delta Agrar
Prva radionica u projektu Autoklaster Srbija
Radionice u Užicu i Nišu
Završna konferenciju projekta Pančevo 2
Održana Završna konferencija projekta Pančevo II
Potpisano pismo o namerama za primenu modela hemijski lizing u poljoprivredi
Treća radionica u projektu Delta Agrar
Centar na 3. sastanku mreže RECPNet
Centar na 5. regionalnom sastanku SAICM
Centar na konferenciji "Budućnost bioplastike"
Centar na regionalnom treningu Low Carbon tehnologija
Poziv hotelima za učešće u regionalnom projektu “Razvoj održivog turizma”
Završna konferencija projekta EPS-2
Odbrana izveštaja u projektu Delta Agrar
Treća globalna nagrada za Hemijski lizing
Prezentacija projekta "Održivi razvoj turizma u Jugoistočnoj Evropi“
Sastanak regionalne mreže za sirovinski efikasniju i čistiju proizvodnju
Predstavljen projekat Unapređenja hotelskog poslovanja u funkciji održivog razvoja turizma
Inovativna rešenja za hemikalije – održivo upravljanje hemikalijama i hemijskim otpadom
Radionica u okviru projekta "Održivi turizam u Jugoistočnoj Evropi“
Centar partner na projektu “Srbija supstituiše”
Prezentacija u okviru projekta “Srbija supstituiše” - Zamena hemikalija primenom modela hemijski lizing
112 EXPO - predstavljen projekat “Inovativno upravljanje hemikalijama”
Dodeljene nagrade za hemijski lizing
17. Evropski okrugli sto o održivoj proizvodnji i potrošnji (ERSCP)
Sednica dela globalne mreže Centara za čistiju proizvodnju za Istočnu Evropu, Kavkaz i Centralnu Aziju
Dodela sertifikata Delta Agrar Grupi
Međunarodna konferencija "Održiva hemija i hemijski lizing“
Globalne nagrade za hemijski lizing 2014
Održan treći sastanak regionalne balkanske mreže Centara za čistiju proizvodnju
Hemijski lizing u poljoprivredi
Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja
Poziv za moguće angažovanje eksperata iz Srbije - Projekat IPPC farme
IPPC Farme - Informacioni sastanak sa operaterima i nadležnim organima – Novi Sad
IPPC Farme - Informacioni sastanak sa operaterima i nadležnim organima – Beograd
Prva konferencija projekta “Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intezivan uzgoj živine i svinja”
Prva radionica projekta - Competitiveness through Cleaner Production
IPPC farme - Prva radionica za operatere u okviru aktivnosti 2.4
Poziv za eksperte "PCB projekat"
Projekat "Autoklaster"- Zastava Inpro
Intervju direktora Centra Energetskom portalu Srbije
Druga radionica u okviru projekta „Competitiveness through Cleaner Production”
Treća radionica u okviru projekta Competitiveness through Cleaner Production
Prateći program konferencije Životna sredina za Evropu "Ka cirkularnoj ekonomiji u Jugoistočnoj Evropi"
Završna konferencija projekta „Competitiveness through Cleaner Production”
Završna konferencija projekta IPPC Farme
UNIDO predstavio novi alat za upravljanje hemikalijama
Nagrada Global Chemical Leasing 2018
Seminar o Dodeli nagrada za Hemijski lizing 2018
Poziv za moguće angažovanje eksperta u oblasti integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine na projektu “Implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji”
Poziv za moguće angažovanje eksperata iz Srbije u oblasti zaštite životne sredine na projektu “Implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji”
Direktor Centra na radionici za Vladu Belgije o hemijskom lizing
Poziv za moguće angažovanje eksperata iz Srbije u oblasti zaštite životne sredine na projektu “Implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji”
Produženje roka za prijavu eksperata iz Srbije za angažovanje na projektu “Implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji”
Veliki uspeh regiona jugoistočne Evrope na Globalnoj nagradi za hemijski lizing 2018
Obuka za savetnike za Zelenu Hemiju
Centar globalni koordinator za SAICM projekat eliminacije olova u bojama
Nagrada za Hemijski lizing 2020
Pomeren rok za prijavu za nagradu za hemijski lizing
Anketa o uticaju COVID-19 na vašu kompaniju

Pozivi
Poziv ekspertima
Poziv kompanijama
Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail