Implementacija IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja Projekat Inclusive and low carbon production (ILCP) and Chemical Leasing in meat and dairy value chains in the Republic of Serbia Projekti sa Automobilskim klasterom Srbije Projekti sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) Implementacija čistije proizvodnje u kompanijama u Srbiji – CČPS i UNIDO Eco Profit Projekti – CČPS, Lokalna samouprava i UNIDO Pravilno upravljanje i finalno odlaganje PCB Održivi turizam u Jugoistočnoj Evropi Ostali projekti
 

Low Carbon regionalni Projekti – CČPS, Nacionalni Centri za ČP iz JI Evrope i UNIDO

 

 

Low Carbon regionalni projekat - CČPS, Nacionalni Centri za čistiju proizvodnju iz JI Evrope i UNIDO

FRIKOM a.d. – Beograd - www.frikom.rs

Napredak a.d. Farma krava - Stara Pazova - www.deltaagrar.rs

Delta Agrar Farma svinja Halovo – Zaječar - www.deltaagrar.rs

 

Low Carbon regionalni projekat (druga faza)

Frigonais - Niš - www.frigonais.rs

Fabrika kartona Umka - Beograd - www.umka.rs

Danubius - Novi Sad - www.danubius.rs

 

Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail