Implementacija IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja Projekat Inclusive and low carbon production (ILCP) and Chemical Leasing in meat and dairy value chains in the Republic of Serbia Low Carbon regionalni Projekti – CČPS, Nacionalni Centri za ČP iz JI Evrope i UNIDO Projekti sa Automobilskim klasterom Srbije Implementacija čistije proizvodnje u kompanijama u Srbiji – CČPS i UNIDO Eco Profit Projekti – CČPS, Lokalna samouprava i UNIDO Pravilno upravljanje i finalno odlaganje PCB Održivi turizam u Jugoistočnoj Evropi Ostali projekti
 

Projekti sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC)

 

IFC Projects

IFC Projekat: Resource Efficiency Audit in Meat Processing Factory – PIK Croatia

  • PIK Vrbovec – Industrija mesa

IFC Projekat: Resource Efficiency Audit in Poultry Farms and Meat Processing Factories – UKPF Kazakhstan

  • Ust-Kamenogorsk Poultry Farm and Meat Processing Factory – UKPF- Poultry farm, slaughtering and meat processing

IFC Projekat: „Industrial Water Efficency Case Studies“

  • International Finance Corporation IFC
    • “Water Efficiency Case Studies in Ukraine and Eastern Europe and Central Asia region”
    • “Water Efficiency Case Studies in Russia”

IFC Projekat: Resource Efficiency Audits in Milk and Meat Processing Factories – Globino, Ukraine

  • GLOBINO GROUP - Pig slaughtering and meat processing, Dairy and cheese production

IFC Projekat: Water Efficiency Project FRIKOM

  • FRIKOM - Proizvodnja sladoleda, smrznutog povrća i testa

 

Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail