Projekat 2006 Projekat 2008 Projekat 2009
 

Projekat 2010

U 2010., po prvi put, u saradnji sa jednom lokalnom samoupravom, organizovali smo uvođenje tog preventivnog koncepta zaštite životne sredine u preduzeća koja su locirana na jednom užem geografskom području.

Ovakav projekat podrazumeva  saradnju između lokalne (regionalne) samouprave i lokalnih kompanija sa ciljem smanjivanja troškova otpada, sirovina, vode i energije, i obrazovanje lokalnih konsultanata. Grad Pančevo je izabrao javna preduzeća kojima je Grad Pančevo osnivač kao učesnike u projektu, i na stranicama izveštaja možete pogledati kakve su mogućnosti uštede i smanjenog negativnog uticaja na životnu sredinu. Pored ovih preduzeća, učestvovala su još i dva preduzeća čiji osnivač nije Grad Pančevo: HIP Petrohemija i Božić i sinovi.

U toku projekta 13 konsultanata je osposobljeno za pružanje usluga u uvođenju čistije proizvodnje.

 


Izveštaj o projektu možete pogledati ovde:

 

Izveštaj o projektu

Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail