Obuka za eksperte
 

Obuka za kompanije

Svrha ovog projekta je uvođenje poslovanja u proizvodna preduzeća u Srbiji u skladu sa principom čistije proizvodnje (ČP). Cilj projekta je postizanje ušteda i koristi na sledeće načine:

  • racionalnijom upotrebom sirovina, vode i energije,
  • smanjenjem troškova proizvodnje
  • smanjenjem količine otpada i emisije,
  • povećanjem stepena produktivnosti i boljeg kvaliteta proizvoda,
  • stvaranjem preduzeća koje će biti »prijatelj« životnoj sredini.

Koncept ČP je u smislu korišćenja izvora i zaštite životne sredine na globalnom nivou zamenio  "End of Pipe" (rešavanje otpada kada je on već nastao) način rešavanja problema vezanih za životnu sredinu.

Projekat je svesna i dobrovoljna odluka preduzeća da zameni klasične zahteve pri postizanju konkurentnosti i produktivnosti sa principom sprečavanja i smanjenja otpadnih tokova, koji ih generišu.

Projekat se zasniva na tri modula:

MODUL 1: RADIONICE

Mesto: Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

Na radionicama prisustvuju po 2-3 člana formiranog tima iz svakog preduzeća. Radionice traju 1 do 2 radna dana.

 

 

MODUL 2: SAVETOVANJE PRI REŠAVANJU IZABRANOG PROBLEMA

U periodu između radionica, nacionalni i međunarodni eksperti rade sa timom preduzeća na prikupljanju podataka, definisanju problema, opcija za poboljšanja, njihovoj evaluaciji i primeni.

 

MODUL 3: USPOSTAVLJANJE ELEMENATA DELOTVORNOG SISTEMA UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM

Pomoć konsultanata prilikom uspostavljanja sitema ČP i savetovanje za bolje korišćenje postojećih sistema upravljanja zaštitom životne sredine, kao i sistema menadžmenta (ISO 9001 i 14001)

Trajanje projekta je oko 8 meseci i uključuje 3 radionice na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, rad sa nacionalnim i međunarodnim ekspertima, pripremu i štampanje izveštaja i svečanu prezentaciju rezultata uz dodelu sertifikata o učešću u projektu ČP.

Ključno za projekat je da lako uvodi poboljšanja  u većini industrijskih procesa i to etapno, s obzirom na potrebe i mogućnosti preduzeća.

 

Rezultati projekta su:

Ušteda kroz smanjeno rasipanje energije i sirovina
Poboljšanje operativne efikasnosti postrojenja
Bolji i stalni kvalitet proizvoda
Mogućnost da se popravi radno okruženje (bezbednost i zdravlje)
Popravljanje imidža preduzeća
Marketinški alat – završna konferencija prilika za predstavljanje preduzeća
Bolje poštovanje zakonodavstva
Priprema za prilagođavanje zakonodavstvu EU (IPPC, BAT, Bref)
Uštede na tretmanu otpada
Nove i bolje mogućnosti na tržištu
Uspostavljanje novih kontakata, razmena iskustava sa drugim učesnicima projekta


ČISTIJU PROIZVODNJU U SVOJE POSLOVANJE UVELO JE DO SADA PREKO 60 PREDUZEĆA, MEĐU KOJIMA I:

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, DELTA AGRAR, GALENIKA FITOFARMACIJA, METALAC, KARTONVAL, ŠTARK, SOJAPROTEIN, HIPOL, RUMAPLAST, IMLEK, KNJAZ MILOŠ, BAMBI BANAT, MAXIMA, GALEB GROUP, CHEMICALS AGROSAVA, CARNEX, TARKETT, FSH JABUKA, HIP PETROHEMIJA, UNIPROMET...

 

PRIDRUŽITE SE USPEŠNIMA!

Rezultati u ovim kompanijama govore da se količina otpada i emisija smanjuju u proseku za 30%, pri čemu je rok, za koji se uložena sredstva vrate, manji od 2 godine. Uštede u energiji se kreću od 10-20 %, dok je ušteda u potrošnji vode i do 50 %. Prosečne procenjene uštede po preduzeću, na godišnjem nivou, iznosile su oko 100,000 EUR, u nekim kompanijama ostvarene uštede su predstavljale i 10 % od godišnjeg profita!

Dodatne informacije možete dobiti u Centru. 


Centar za čistiju proizvodnju Tehnološko-metalurškog fakulteta

Karnegijeva 4, Beograd
3. sprat, soba 323A

mail: office@cpc-serbia.org
Tel.: 011 3370 427
Fax: 011 3370 427

Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail