Društveno odgovorno poslovanje (CSR)
 

Podizanje svesti o čistijoj proizvodnji

Čistija proizvodnja predstavlja preventivni pristup u zaštiti životne sredine.


Za razliku od klasičnih, ona stavlja naglasak na sprečavanje stvaranja otpada, pre nego na njegovo tretiranje onda kada je već nastao.


Veoma je važno širiti ideju o Čistijoj proizvodnji kao o ključnom koraku u postizanju održivog razvoja, i Centar za čistiju proizvodnju Srbije organizuje informacione seminare ("awareness raising" seminare) za sve zainteresovane strane: kompanije, lokalnu samoupravu, organe uprave, gde se objašnjavaju principi i koristi od uvođenja Čistije proizvodnje.

Pozivamo sve zainteresovane, koji bi želeli da se i u njihovoj sredini organizuju ovakvi događaji, da nam se jave na naš mail: office@cpc-serbia.org

 

Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail