Koncept poslovnog modela hemijski lizing Nagrade za hemijski lizing Studije slučaja Korisni linkovi
 

Održivo upravljanje hemikalijama

SAICM (Strateški pristup međunarodnom upravljanju hemikalijama) definiše održivo upravljanje hemikalijama kao pristup koji osigurava da se hemikalije koriste i proizvode na način koji omogućava svođenje na najmanju moguću meru značajne negativne efekte na ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

Održivo upravljanje hemikalijama uključuje:

 

·        Zaštitu zaposlenih na radnom mestu od povreda i bolesti prouzrokovanih primenom hemikalija;

·        Zaštitu ljudi, životinja od povreda prouzrokovanih hemikalijama, kao  i životne sredine;

·        Bezbednu isporuku svim vidovima transporta

 

Projekti koji se sprovode u Centru za čistiju proizvodnju su orijentisani na primenu hemikalija u industriji i poljoprivredi i odnose se, kako na bezbedno korišenje hemikalija, tako i na optimizaciju procesa radi što manje potrošnje i zamene opasnih hemikalija manje opasnim ili neopasnim.

 

Više o ovoj temi možete naći na sledećim stranama:

 

http://www.saicm.org

 

http://www.chemsec.org/what-we-do/sin-list

http://www.subsport.eu

 

Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail