print rss

Predstavljen predlog strategije uvodjenja cistije proizvodnje u Srbiji

15.04.2008.
Predstavljen predlog strategije uvodjenja cistije proizvodnje u Srbiji

Ministarstvo zaštite životne sredine i Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu završili su predlog Strategije uvođenja čistije proizvodnje u Srbiji. Ova strategija će usmeravati industriju u Srbiji ka korišćenju čistih tehnologija.

Cilj čistije proizvodnje je prevencija zagađenja na izvoru kako bi se obezbedilo očuvanje resursa, odnosno njihovo održivo korišćenje, eliminacija toksičnih sirovina i smanjenje stvaranja otpada. Preduzeća koja primenjuju čistiju proizvodnju treblo bi da ostvare ekonomsku dobit kroz smanjenje troškova rada, smanjen obim tretmana otpada, smanjenje troškova odlaganja otpada, smanjenje utroška energije, smanjenje zagađivanja životne sredine itd.

Čistija proizvodnja, ne bavi se samo procesima proizvodnje, već se primenjuje na ceo životni ciklus proizvoda, od početka njegovog razvoja, preko potrošnje do faze odlaganja.

 picture_003_400

Čistija proizvodnja se može oceniti kao superiorniji pristup u odnosu na tehnologije tretmana zagađenja na kraju proizvodnog procesa - EOP (endofpipe - filteri, membrane, taložnici).

Ova Strategija predstavlja operativnu razradu Strategije održivog razvoja Republike Srbije, odnosno njenog dela koji se odnosi na proizvodne procese, proizvode i usluge sa ciljem povećanja ukupne efikasnosti i smanjenja rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Predlog ove Strategije poslat je Vladi na usvajanje.

Podsetimo, u septembru 2007. osnovan je Centar za čistiju proizvodnju na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu (u okviru UNIDO projekta). Cilj ovog centra je da se, za tri godine, obuči najmanje 50 domaćih eksperata za primenu koncepta čistije proizvodnje i da isto toliko privrednih ogranizacija prođe obuku i primeni načela čistije proizvodnje u svom daljem delovanju. Trenutno je u toku obuka novih 18 domaćih eksperata, a 9 preduzeća, iz raznih delova Srbije, je dobilo mogućnost da primeni dostignuća čistije proizvodnje u svom radu.

Čitanja: 173 | Komentara: 0

Dodaj komentar
Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail