print rss

GLOBALNA NAGRADA ZA HEMIJSKI LIZING

01.09.2009.
GLOBALNA NAGRADA ZA HEMIJSKI LIZING

Beč, 1. septembar 2009.

UNIDO i Austrijsko ministarsvo za poljoprivredu, šumarstvo, životnu sredinu i upravljanje vodama (Lebesministerium) najavili su danas novu GLOBALNU NAGRADU ZA HEMIJSKI LIZING.

 

Ovo je prva nagrada takve vrste I cilj joj je da doprinese “ozelenjavanju” industrije, podrži dobro upravljanje hemikalijama i inspiriše kompanije u čitavom svetu da se angažuju u primeni ovog modela.

Hemijski lizing je inovativni, biznis model orjentisan ka uslugama koji promoviše održivo upravljanje hemikalijama i gde ekonomska dobit nije rezultat KOLIČINE prodatih hemikalija, nego funkcije koje su hemikalije ostvarile. Osnova plaćanja može biti, na primer, količina očišćenih komada ili zaštićena (obojena) površina.

“Hemijski lizing daje praktična rešenja za industriju kako bi ova postala efikasnija i više “zelena”. U isto vreme, smanjuje nepotrebnu potrošnju opasnih hemikalija I štiti zdravlje ljudi I životnu sredinu. Ovo predstavlja integrisanu, preventivnu strategiju I jasnu situaciju u kojoj svi dobijaju”, rekao je Kandeh K. Jumkela, generalni direktor UNIDO.

GLOBALNA NAGRADA ZA HEMIJSKI LIZING sadrži četiri kategorije: studije slučaja (kompanije), konsultantske usluge, naučne publikacije i odnosi sa javnošću (izveštaji, mediji, brošure, web sajtovi). Nagrada za prvo mesto u svakoj od kategorija iznosi 5,000 US$.

„Hemijski lizing predstavlja napredni model u okviru upravljanja hemikalijama. Kao što su mnogi projekti u okviru naše saradnje sa UNIDO-m pokazali, on pretvara efikasno korišćenje resursa i održivo upravljanje materijalom u ekonomski profitabilan koncept. Ova nagrada će pomoći da se predstave najbolji primeri primene HEMIJSKOG LIZINGA u čitavom svetu. Mi, UNIDO i Austijsko ministarsvo životne sredine, se radujemo fascinantnim slučajevima koji će opisivati brojne fascinantne ideje” rekao je Niki Berlakovič, Austijski ministar životne sredine.

Kako hemikalije obezbeđuju široku lepezu usluga (kao što su čišćenje, premazivanje, farbanje, odmašćivanje...) model HEMIJSKOG LIZINGA se može primeniti u velikom broju industrijskih sektora, kako u velikim, tako i u srednjim i malim preduzećima.

Poslednjih godina modeli HEMIJSKOG LIZINGA su uspešno razvijeni i primenjeni u Austriji. Rezultati su pokazali da primena ovog modela ima veliki potencijal da poboljša efikasno upravljanje hemikalijama i da značajno smanji štetne emisije.

U 2005., kako bi pokazali primenjljivost ovih modela i u zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji, UNIDO program ČISTIJE PROIZVODNJE je uz podršku Vlade Austrije, započeo svoje prve inicijative HEMISJKOG LIZINGA u Egiptu, Meksiku i Rusiji. U 2008., novi projekti HEMIJSKOG LIZINGA su započeti u Kolumbiji, Maroku, Srbiji i Šri Lanki.

Rok za prijavu je 31. decembar 2009. Organizacije, kompanije i pojedinci širom sveta su pozvani da se prijave.

Za više informacija posetite www.chemicalleasing.com

 

Čitanja: 121 | Komentara: 0

Dodaj komentar
Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail