print rss

Održane 3. i 4. radionica u okvuru projekta u Čačku

27.02.2011.
Održane 3. i 4. radionica u okvuru projekta u Čačku

U prostorijama Regionalnog Centra za edukaciju, 22., 23. i 24. februara održane su treća i četvrta radionica u okviru projekta u Čačku.
Prvi dan je bio posvećen preseku stanja projekta u kompanijama. U svim kompanijama su urađeni materijani bilansi, bilansi vode i energije, formirani su timovi, a na osnovu sopstvenog rada i preporuka međunarodnih eksperata, predložene su i neke opcije čistije proizvodnje. U narednih 45 dana, do sledeće radionice, kompanije moraju raditi na ekonomskoj i ekološkoj oceni predloženih opcija. Dve kompanije (Unipromet i Prvi Maj) posetili su i eksperti za energetsku efikasnost, dok će ostale posetiti do sledeće radionice. U okviru ovog dana obrađena je i tema:  Ekološka evaluacija opcija čistije proizvodnje.

Drugi dan je bio zajednički i za predstavnike kompanija i polaznike obuke za lokalne konsultante za ČP. Na programu su bila prezentacije:

Ekonomska evaluacija opcija čistije proizvodnje - Prof. dr Gordana Kokeza
Zakonska regulativa u oblasti upravljanja otpadom - Radmila Šerović, šef odseka za upravljanje komunalnim otpadom i posebnim tokovima otpada, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
Zakonska regulativa u oblasti energetike - Slobodan Cvetković, savetnik u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja
Upravljanje otpadom i opasnim materijama - Snežana Lekić, FIDECO

Treći dan je bio posvećen polaznicima obuke za konsultante. Oni su prikazali dosadašnji rad u kompanijama za koje su zaduženi, i ukazali na probleme sa kojima su se susreli. Ipak, može se reći da u većini kompanija projekat napreduje dobro i da su timovi za čistiju proizvodnju motivisani. Budućim konsultantima je predstavljena i struktura završnog izveštaja o projektu kojeg su dužni da dostave, kao i sledeći koraci na projektu, a to su nastavak poseta eksperata za energetsku efikasnost, i dalji rad na ekonomskoj i ekološkoj oceni predloženih opcija.

Forografije možete preuzeti i pogledati ovde

Čitanja: 145 | Komentara: 0

Dodaj komentar
Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail