print rss

Održana četvrta radionica projekta u Pančevu

02.07.2010.
Održana četvrta radionica projekta u Pančevu

U četvrtak i petak, 1. i 2. jula 2010., održana je četvrta radionica u okviru projekta ČP u saradnji sa lokalnom samoupravom u Pančevu.
Ova radionica je druga po redu za kompanije učesnice, 8 javnih preduzeća, čiji je osnivač Grad Pančevo, HIP Petrohemija i Božić i sinovi.

Radionica je imala 2 dela: obrada tema:

Ekonomska evaluacija opcija čistije proizvodnje - Prof. dr Gordana Kokeza
Ekološka evaluacija opcija čistije proizvodnje - Bojana Vukadinović
Zakonska regulativa u oblasti upravljanja otpadom - Radmila Šerović, šef odseka za upravljanje komunalnim otpadom i posebnim tokovima otpada
Upravljanje otpadom i opasnim materijama - Snežana Lekić, FIDECO

Drugi deo je bio posvećen preseku stanja projekta čistije proizvodnje u kompanijama, pošto je u prethodnom periodu obavljena poseta međunarodnih i nacionalnih eksperata (za efikasno korišćenje resursa i za energetsku efikasnost).
Predstavnici kompanija su u prezentacijama predstavili aktivnosti u kompanijama: formiranje tima za ČP, izrada materijalnog i energetskog bilansa, usklađenost sa zakonskom regulativom i predlozi za poboljšanja (opcije čistije proizvodnje).
U nekoliko kompanija već je napravljena lista opcija, neke su procenjene sa ekonomske i ekološke tačke gledišta. U nekima je završena izrada materijalnog i energetskog bilansa i započeto sa izradom opcija ČP. Neke kompanije sada počinju sa formiranjem tima, i izadom bilansa. Uglavnom, može se reći da je oko 70 % ciljeva ostvareno.
Tokom radionice vodila se živa diskusija, koja je doprinela razmeni iskustava.
U toku sledećih 60 dana, kompanije će izraditi izveštaj o projektu, nastaviti sa merenjima i izradom bilansa, i dovršiti posete eksperata za energetsku efikasnost. U diskusiji su učestvovali i prof. Goran Jankes i Mirjana Stamenić, eksperti Centra za energetsku efikasnost.

Slike sa radionice mogu se videti i preuzeti ovde:WS4 Pancevo 020710

Čitanja: 174 | Komentara: 0

Dodaj komentar
Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail