print rss

Centar učestvovao na međunarodnim sastancima o Hemijskom lizingu

17.06.2010.
Centar učestvovao na međunarodnim sastancima o Hemijskom lizingu

Od 8. do 13. juna, u Kolombu, Šri Lanka, predstavnici Centra učestvovali su u nizu sastanaka posvećenih preseku stanja globalnih aktivnosti u projektu Hemijski lizing.
Sastancima su, osim predstavnika Srbije, učestvovali i predstavnici ostalih 6 pilot-zemalja (Kolumbija, Meksiko, Egipat, Šri Lanka, Maroko i Ruska Federacija), kao i međunarodni konsultanti koji rade na ovom programu (iz Nemačke i Austrije).
Tokom ove nedelje održan je niz aktivnosti i to:

8. juna: radionica o novom alatu UNEP (Program UN za životnu sredinu) "Odgovorna proizvodnja" namenjenom konsultantima koji rade sa malim i srednjim preduzećima. Alat treba da pojednostavi i učini efiksanijim određivanje rizika u rukovanju hemikalijama.

9. juna: prvi sastanak Centara o Hemijskom lizingu. Nacionalni koordinator projekta u Srbiji, g-đa Vojislavka Šatrić predstavila je rad Centra, sa naglaskom na projekat koji sprovodi par KNJAZ MILOŠ-ECOLAB. Takođe, predstavila je i projekte u pripremi, teškoće i izazove sa kojima se susreće projekat. Na ovom sastanku su i ostali predstavili svoje aktivnosti, a naročito važno je bilo utvrđivanje strategije projekta u narednih 3 godine. Značajno je što će se pristupiti osnivanju regionalne mreže za hemisjki lizing na Balkanu, oko Centra za čistiju proizvodnju Srbije kao osnivača.

10. juna: Otvaranje 9. Okruglog stola o održvioj potrošnji i proizvodnji regiona Azija-Pacifik (APRSCP), kasnije sdrugi sastanak grupe za hemijski lizing.

11. juna: Učestvovanje na ARSCP, naročito na mini okruglom stolu "Product Stewardship" gde je veliki prostor dat i hemijskom lizingu.

12. jun: ARSCP: paralelna sednica o Hemijskom lizingu gde su mnogobrojni delegati dobili informacije o globalnim aktivnostima, uključujući i zapaženu prezentaciju g-đe Šatrić.

13. jun: ARSCP: radionica o Hemiskom lizingu za zainteresovane delegate, predstavnike kompanija, konsultanata. Tim Centra uzeo je učešća i u ovoj aktivnosti i pokušao da približi publici kako najuspešnije započeti program hemisjkog lizinga u kompanijama.

Hemijski lizing je model koji je u praksi pokazao da se njegovom primenom smanjuje upotreba resursa i negativni uticaj na životnu i radnu sredinu prouzrokovanu primenom  hemikalija. Više o hemijskom lizingu na www.chemicalleasing.comČitanja: 155 | Komentara: 0

Dodaj komentar
Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail