print rss

Poziv za moguće angažovanje eksperta u oblasti integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine na projektu “Implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji”

16.03.2018.
Poziv za moguće angažovanje eksperta u oblasti integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine na projektu “Implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji”

Centar za čistiju proizvodnju Tehnološko - metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, raspisuje konkurs za eksperta za primenu IPPC/IE Direktive u sektoru intenzivnog uzgoja živine i svinja, u okviru projekta “Implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji”. Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije, a uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju preko Ambasade Švedske u Beogradu, u periodu od marta 2018. do avgusta 2020. godine.

Napomena: Pozicija je otvorena na određeni period od 29 meseci

Ključne odgovornosti:

- Podrška tehničkim i finansijskim ekspertima u prikupljanju podataka o IPPC farmama u Srbiji;

- Tehnička i finansijska procena usklađenosti IPPC farmi sa zahtevima Direktive o industrijskim emisijama;

- Podrška operaterima iz sektora intenzivnog uzgoja u izradi zahteva za integrisanu dozvolu;

- Podrška nadležnim organima u pripremi nacrta integrisanih dozvola za farme;

- Održavanje redovne komunikacije sa nadležnim organima u procesu izdavanja integrisanih dozvola za farme i pružanje pomoći operaterima.

Uslovi:

- Univerzitetska diploma iz oblasti tehničkih nauka, poljoprivrede, upravljanja životnom sredinom ili srodnih fakulteta. Posedovanje doktorske diplome smatraće se za prednost ukoliko je iz oblasti koja je vezana za oblast angažovanja;

- Znanje engleskog jezika;

- Najmanje 10 godina profesionalnog iskustva u upravljanju životnom sredinom;

- Najmanje 5, a po mogućstvu 6 godina profesionalnog iskustva u oblasti integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine;

- Iskustvo u primeni IPPC/IE Direktive u sektoru intenzivnog uzgoja živine i svinja ;

- Dokazano poznavanje nacionalnog zakonodavstva u oblasti životne sredine i u oblasti IPPC/IE i Nitratne direktive;

- Radno iskustvo na projektima iz sličnih oblasti smatraće se kao prednost;

- Posedovanje vozačke dozvole B kategorije je neophodno.

Detaljan opis pozicije i zaduženja je dostupan na sledećim linku:

REF: LLTE/FARMS

Rok za prijavu je 28. mart 2018. godine.

Zainteresovani kandidati treba da dostave svoju biografiju na engleskom jeziku, na e-mail: ippc@tmf.bg.ac.rs

Biografija treba da bude pripremljena u sledećem formatu: CV format

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

Čitanja: 191 | Komentara: 0

Dodaj komentar
Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail