print rss

Poziv za moguće angažovanje eksperata iz Srbije - Projekat IPPC farme

01.06.2015.
Poziv za moguće angažovanje eksperata iz Srbije - Projekat IPPC farme

Centar za čistiju proizvodnju Tehnološko - metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu raspisuje konkurs za tim eksperata za zaštitu životne sredine, u okviru projekta “Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja“. Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, a uz finansijsku pomoć Ambasade Švedske u Beogradu, u periodu od aprila 2015. do aprila 2017. godine.

Eksperti izabrani u ovoj fazi projekta će imati mogućnost da kasnije budu angažovani na pojedinim zadacima u zavisnosti od njihove ekspertize i dostupnosti. Detalji o pojedinim zadacima, broju dana i datumima angažovanja će se definisati po potrebi tokom trajanja projekta. Ne postoji garancija o angažovanju na projektu, ali će se u svakom slučaju, kada je potrebno angažovanje stručnjaka, oni birati iz tima stručnjaka.

Stručnjake sa potrebnim profesionalnim iskustvom pozivamo da se prijave za sledeće oblasti:

  • Zakonodavni okvir (REF: LSTE/legal)
  • Uvođenje najboljih dostupnih tehnika (REF: LSTE/bat)
  • Uputstva za izradu zahteva i potrebne dokumentacije (REF: LSTE/app)
  • Energetska efikasnost (REF: LSTE/energy)
  • Pomoć operaterima pri izradi zahteva za integrisanu dozvolu (REF: LSTE/app for operators)
  • Pomoć nadležnim organima pri izradi nacrta integrisane dozvole (REF: LSTE/app for CA)
  • Pomoć inspekciji zaštite životne sredine (REF: LSTE/insp)
  • Predavači na obukama za operatere i nadležne organe (REF: LSTE/train)

Opisi zaduženja za gore navedene pozicije su dostupni na sledećem linku:

REF: LSTE/legal

REF: LSTE/bat

REF: LSTE/app

REF: LSTE/energy

REF: LSTE/app for operators

REF: LSTE/app for CA

REF: LSTE/insp

REF: LSTE/train

 

Rok za prijavu je 15. jun 2015. godine.

Zainteresovani kandidati treba da dostave svoju biografiju na engleskom jeziku, na e-mail: ippc@tmf.bg.ac.rs

Biografija treba da bude pripremljena u sledećem formatu: CV format

NAPOMENA: Molimo Vas da u Vašem e-mailu navedete jednu ili više pozicija za koje se prijavljujete. Ni podnosilac prijave, niti naručilac nemaju nikakvu obavezu u ovoj fazi.

Zahvaljujemo se svim kandidata na njihovom interesovanju, ali biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. Detalji biografija će biti u bazi projektnog tima do kraja projekta, osim ako nije drugačije zahtevano.

 

Čitanja: 143 | Komentara: 0

Dodaj komentar
Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail