print rss

Centar partner na projektu “Srbija supstituiše”

05.05.2014.
Centar partner na projektu “Srbija supstituiše”

Centar za čistiju proizvodnju Srbije je partner na projektu “Srbija supstituiše” koji sprovodi nevladina organizacija “AlHem” - Alhem - Alternativa za bezbednije hemikalije).

Projekat „Srbija supstituiše“ je namenjen prvenstveno industriji u Srbiji, tako što im čini dostupnim i primenljivim instrumente koji postoje u EU - SUBSPORT Web portalu za podršku zamenama opasnih supstanci bezbednijim alternativama, kao i SIN listu najopasnijih supstanci, odnosno supstanci koje izazivaju zabrinutost.

U okviru projekta je prevedena i dostupna online lista supstanci koje izazivaju zabrinutost - SIN Lista . SIN Lista sadži supstance koje su kancerogene, bioakumulativne, toksične po reprodukciju i PBT vPvB. Bitno je napomenuti da Evropska komisija razmatra supstance sa te liste i odlučuje o njihovom režimu – zabrane i ograničenja ili autorizacija, pa je samim tim koristan izvor informacija o supstancama koje će biti pod regulatornim režimom Evropske Unije.

Osim – SIN liste javno je dostupna prevedena SUBSPORT baza o alternativnim supstancama I tehnologijama supstitucije. SUBSPORT, Portal za podršku supstituciji, je alat za pružanje pomoći, odnosno vodič za evaluaciju supstanci i sam postupak supstitucije (zamene najopasnijh hemikalija bezbednijim alternativama).

Čitanja: 144 | Komentara: 0

Dodaj komentar
Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail