print rss

Centar na 5. regionalnom sastanku SAICM

07.10.2013.
Centar na 5. regionalnom sastanku SAICM

Na petom regionalnom sastanku zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope o strateškom pristupu međunarodnom održivom upravljanju hemikalijama (SAICM)   Vojislavka Satric, Nacionalni koordinator projekta Hemijski lizing, je održala prezentaciju “Optimizacija potrošnje hemikalija primenom modela Hemijski lizing”  

Sastanku je pristustvoval  48 predstavnika, uključujući 11 predstavnika vlada, 6 međuvladinih organizacija, 3 regionalna centra I 9 nevladinih organizacija. Na sastanku je bila prilika za intenzivnu razmenu informacija u oblasti promocije dostignuća ciljeva do 2020.  u strateškom pristupu mežunarodnom održivom upravljanju hemikalijama

Zemlje Centralne I Jugoistočne Evrope su na sastanku naglasile privrženost kontinualnom strateškom pristupu upravljanja hemikalijama. .

 

 

Iz Srbije su bile prisutne dve organizacije – “Centar za čistiju proizvodnju” i “Ambasadori životne sredine za održivi razvoj”.


 

Neki od glavnih rezultata sastanka su:

- IzborPoljske za regionalni focal point do ICCM4:;

- Identifikacija primene prioritetnih aktivnosti strateškog pristupa za region;

- Zahtev za preispitivanje sinergije iz perspektive strateškog pristupa, i

- identifikovana je potreba i zahtev za Svetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) da izgradi kapacitete za Centre za kontrolu trovanja u regionu

Čitanja: 166 | Komentara: 0

Dodaj komentar
Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail