print rss

Održana radionica žEnergetska efikasnost i obnovljivi izvori energije kao preduslovi za održivi ruralni turizam“.

29.12.2011.
Održana radionica žEnergetska efikasnost i obnovljivi izvori energije kao preduslovi za održivi ruralni turizam“.

U Vršcu je, u oganizaciji Centra za čistiju proizvodnju i Mreže za ruralni razvoj, održana prva od 12  planiranih radionica „Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije kao preduslovi za održivi ruralni turizam“.

Radionica je održana u okviru zajedničkog programa UN finansiranog od strane španskog fonda za Milenijumske razvojne ciljeve „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“, koji ima za cilj da osigura ostvarivanje maksimalne ekonomske i društvene koristi od razvoja ruralnog turizma, uz istovremenu zaštitu, i tamo gde je to moguće, unapređenje kvaliteta životne sredine. Jedan od ciljeva održivog turizma je svođenje na minimum negativnih uticaja ovog sektora na životnu sredinu, pa je stoga efikasnije korišćenje energije i korišćenje obnovljivih izvora od izuzetnog značaja. Cilj radionice je bio da se učesnicima daju najvažnije informacije, vezano za unapređenje poslovanja, uz istovremeno racionalno korišćenje i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Gospodin Jovan Petrović iz Pokrajinskog centra za energetsku efikasnost je prezentovao teme „Energetski menadžment i njegova primena u sektoru turizma“, „Korišćenje energije i tipične mere energetske efikasnosti u sektoru turizma“, „Tipične barijere u implementaciji projekata“, „Savremene energetske tehnologije bazirane na konvencionalnim gorivima i mogućnosti njihove primene u sektoru turizma“ i „Primeri dobre prakse“.

Gospodin Miroslav Kljajić  iz  Pokrajinskog centra za energetsku efikasnost je prezentovao teme „Priprema i implementacija projekata za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije“, „Korišćenje energije i tipične primene  korišćenja obnovljivih izvora energije u sektoru turizma“, „Ekonomsko finansijske analize“ i „Savremene energetske tehnologije bazirane na obnovljiv im izvorima energije i mogućnosti njihove primene u sektoru turizma“.

Gospodin Slobodan Cvetković iz Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja je prezentovao teme „Evropska i nacionalna regulativa iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i smanjenja emisije gasova staklene bašte“ i „ Internacionalne i nacionalne mogućnosti korišćenja investicionih i podsticajnih i drugi9h fondova za energetsku efikasnost, gasove staklene baše i obnovljive izvor energije u sektoru turizma“

Čitanja: 152 | Komentara: 0

Dodaj komentar
Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail