print rss

Prvi sastanak SAICM Radne grupe, Beograd 14. - 18. 11. 2011

11.11.2011.
Prvi sastanak SAICM Radne grupe, Beograd 14. - 18. 11. 2011

U organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) i Vlade Republike Srbije, u Sava Centru će se u periodu od 14. do 18. novembra 2011. održati Prvi sastanak SAICM Radne grupe. U ime Vlade Republike Srbije organizator sastanka je Agencija za hemikalije. Sastanku SAICM Radne grupe će prisustvovati delegacije iz 103 zemlje članice UN, predstavnici 37 nevladinih organizacija, 8 međuvladinih organizacija. Sastanak će otvoriti Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić.

Na propratnom skupu koji organizuje Agencija za hemikalije Republike Srbije, 15. novembra u 14:00 h, pod nazivom "Upravljanje hemikalijama u Srbiji", Vojislavka Šatrić, nacionalni koordinator u Centru za čistiju proizvodnju, predstaviće koncept i rezultate primene hemijskog lizinga u Srbiji.

SAICM, koji je usvojen na prvoj Međunarodnoj konferenciji o upravljanju hemikalijama (International Conference for Chemicals Management - ICCM) održanoj 2006. godine, predstavlja globalnu politiku koja ima za cilj da pomogne uspostavljanju pravilnog upravljanja hemikalijama kao osnove za održivi razvoj i da doprinese smanjivanju razlika između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju, odnosno zemalja čije su privrede u tranziciji. Razvoj SAICM inicirao je Program UN za životnu sredinu (UNEP), a podržali su visoki vladini zvaničnici na više međunarodnih sastanaka koji su prethodili njegovom usvajanju.

SAICM Radna grupa uspostavljena je na drugoj Međunarodnoj konferenciji o upravljanju hemikalijama održanoj u maju 2009. godine, kao pomoćno telo ove Konferencije sa zadatkom da prati sprovođenje, razvoj i napredak SAICM.

Prvi sastanak SAICM Radne grupe treba da doprinese da se napravi pregled i prioritizacija važnih pitanja koja se odnose na politiku upravljanja hemikalijama radi razmatranja na narednom zasedanju Međunarodne konferencije o upravljanju hemikalijama koja će biti održana 2012. godine (ICCM 3), kao što su npr.: hemikalije u proizvodima, olovo u boji, nanotehnologije i nanomaterijali, upravljanje perflurovanim hemikalijama i prelaz ka korišćenju njihovih sigurnijih alternativa. Takođe, na ovom sastanku razmotriće se predlozi za uključivanje novih aktivnosti u Globalni plan aktivnosti i razmotriće se inicijative koje se preduzimaju radi dostizanja cilja da se do 2020. godine hemikalije proizvode i koriste na način koji vodi ka minimizaciji štetnog efekta po ljudsko zdravlje i životnu sredinu. 

Čitanja: 151 | Komentara: 0

Dodaj komentar
Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail