Procena stanja u kompanijama
 

Koncept

 Sirovinska efikasnost i čistija proizvodnja podrazumevaju primenu principa sprečavanja (prevencije) zagađenja na samom izvoru njegovog nastanka zamenom klasičnih rešenja koja tretiraju otpad na kraju proizvodnog procesa. Rezultati uvođenja čistije proizvodnje su uštede, smanjeni uticaj na životnu sredinu i bolja usklađenost sa zakonodavstvom.

Projekat je svesna i dobrovoljna odluka preduzeća da zameni klasične zahteve pri postizanju konkurentnosti i produktivnosti sa principom sprečavanja i smanjenja otpadnih tokova na sledeće načine:

  • racionalnijom upotrebom sirovina, vode i energije,
  • smanjenjem troškova proizvodnje,
  • smanjenjem količine otpada i emisije,
  • povećanjem stepena produktivnosti i boljeg kvaliteta proizvoda,
  • stvaranjem preduzeća koje će biti »prijatelj« životnoj sredini.

 

Čistija proizvodnja u proizvodnim procesima uključuje racionalniju upotrebu sirovina, vode i energije, zamenu opasnih sirovina sa ekološki prihvatljivijim i smanjenje količina i toksičnosti emisija i otpadaka u vodu, vazduh i zemljište.

Na proizvodima je strategija usmerena na smanjivanje svih negativnih uticaja na ljude i životnu sredinu u toku celog životnog ciklusa proizvoda, od dobijanja sirovina do konačnog odlaganja dotrajalih proizvoda.

ČP zahteva uvođenje know-how-a, poboljšanja u tehnologiji i promene kako u organizaciji preduzeća tako i u menadžmentu.

 

 

 

Strategije čistije proizvodnje predstavljene su na dijagramu:

 

strategije_cp_400

 

Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail