Održivo upravljanje hemikalijama Nagrade za hemijski lizing Studije slučaja Korisni linkovi
 

Koncept poslovnog modela hemijski lizing

header

 

Tradicionalni poslovni modeli su zasnovani na prodaji „opipljivih“ materijala, isporučilac više zarađuje prodajom veće količine ili prodajom hemikalije sa većom dobiti. Odlika modela je da proizvođač teži da proda više i tako poveća prihod, dok kupac pokušava da kontroliše troškove kupujući manje i/ili po nižoj ceni. Proizvođači nemaju interesa za prenos znanja u primeni hemikalija korisnicima u cilju smanjenja potrošnje. Jedan od mogućih odgovora na konflikt interesa proizvođača i korisnika hemikalija je novi, inovativni poslovni model „Hemijski lizing“. Ovaj poslovni model obezbeđuje zadovoljenje interesa i proizvođača i korisnika za efektivno upravljanje hemikalijama uz ostvarivanje finansijske dobiti za učesnike.
Više o poslovnom modelu Hemijski lizing možete pogledati na adresi: www.youtube.com/watch?v=3Vvcp4TGG0w

Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail