Koncept Obuka za konsultante i kompanije Podizanje svesti o čistijoj proizvodnji Projekti Korisni linkovi
 

Čistija proizvodnja

ČISTIJA PROIZVODNJA je kontinuirano izvođenje sveobuhvatne preventivne strategije zaštite životne sredine na procesima i proizvodima u cilju smanjenja negativnih uticaja na ljude i životnu sredinu.

 

 

  • Čistija proizvodnja u proizvodnim procesima uključuje racionalniju upotrebu sirovina, vode i energije, zamenu opasnih sirovina sa ekološki prihvatljivijim i smanjenje količina i toksičnosti emisija i otpadaka u vodu, vazduh i zemljište.
  • Na proizvodima je strategija usmerena na smanjivanje svih negativnih uticaja na ljude i životnu sredinu u toku celog životnog ciklusa proizvoda, od dobijanja sirovina do konačnog odlaganja dotrajalih proizvoda.
  • ČP zahteva uvođenje know-how-a, poboljšanja u tehnologiji i promene kako u organizaciji preduzeća tako i u menadžmentu.

Strategije čistije proizvodnje predstavljene su na dijagramu:

 

Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail