Projekat Inclusive and low carbon production (ILCP) and Chemical Leasing in meat and dairy value chains in the Republic of Serbia Low Carbon regionalni Projekti – CČPS, Nacionalni Centri za ČP iz JI Evrope i UNIDO Projekti sa Automobilskim klasterom Srbije Projekti sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) Implementacija čistije proizvodnje u kompanijama u Srbiji – CČPS i UNIDO Eco Profit Projekti – CČPS, Lokalna samouprava i UNIDO Pravilno upravljanje i finalno odlaganje PCB Održivi turizam u Jugoistočnoj Evropi Ostali projekti
 

Implementacija IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja

 

 

Ovaj projekat je realizovao Centar za čistiju proizvodnju Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije. Sredstva za sprovođenje projekta obezbedila je Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, uz veliku podršku Ambasade Švedske u Beogradu. Projekat je trajao dve godine, od aprila 2015, do aprila 2017. godine.

Direktan doprinos projekta se ogleda u sledećim rezultatima:

  • Usvojen je izmenjen Pravilnik o sadržini, izgledu i načinu popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole („Službeni glasnik RS“, broj 32/16) – novi obrazac zahteva prilagođen je farmama
  • Revidirani su podaci o statusu zahteva i dozvola u sektoru intenzivnog uzgoja i lista farmi koje su u obavezi da dobiju dozvolu
  • Povećan je broj predatih zahteva za integrisanu dozvolu i poboljšan kvalitet predatih zahteva i prateće dokumentacije
  • Pripremljen je Priručnik o izradi zahteva za integrisanu dozvolu koji detaljno objašnjava kako popuniti zahtev i uraditi sve planove u okviru zahteva
  • Urađen je Priručnik za efikasno korišćenje energije na farmama za intezivan uzgoj živine i svinja
  • Izrađene su ček lista i uputstvo za inspekciju zaštite životne sredine
  • Nacrt integrisane dozvole koji je urađen u okviru projekta je usvojen kao zvanična integrisana dozvola u Opštini Plandište.  Postupak na osnovu pripremljenog nacrta je pokrenut za još dve farme.

Detaljne rezultate projekta možete pogledati ovde.

 

 

 

 

Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail