Koncept poslovnog modela hemijski lizing Održivo upravljanje hemikalijama Nagrade za hemijski lizing Studije slučaja Korisni linkovi
 

Hemijski lizing

header

 

 

Hemijski lizing je poslovni model orijentisan na pružanje usluge koji pomera fokus sa povećanja obima prodaje hemikalija prema pristupu „dodatne vrednosti“. Proizvođači prodaju funkcije hemikalije, a glavno sredstvo plaćanja je funkcionalna jedinica. Rezultat primene modela je efikasnije korišćenje hemikalija uz smanjenje rizika povezanog sa njihovim korišćenjem, kao i zaštita ljudskog zdravlja. Ovu definiciju je 2006. godine usvojila UNIDO međunarodna radna grupa koja radi na projektu hemijski lizing (uključuje predstavnike vlada, industrije, sertifikacionih tela, akademija i konsultantskog sektora). Širom sveta postoje iskustva u primeni modela  u velikom broju industrijskih sektora i poljoprivredi.


Ovaj model poslovanja je nastao iz preventivne ideje čistije proizvodnji o sprečavanju zagađenja, umesto otklanjanja posledica kada ono već nastane.

Model se može koristiti u:

- primeni  premaza

- primeni industrijskih i motornih ulja, 

- primeni hemikalija u metalopreradjivačkoj industriji, 

- rudarstvu, livarstvu, galvanizaciji,   

- procesima odmašćivanja i pranja,

- preradi otpadnih voda,

- primeni dezinfekcionih sredstava u zdravstvu, prehrambenoj i kozmetičkoj  industriji,

- primeni biocida  i mnogim drugim oblastima.

 
Više o Hemijskom lizingu možete pronaći na adresi:
 www.chemicalleasing.org

 

 

 

Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail