Implementacija IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja Projekat Inclusive and low carbon production (ILCP) and Chemical Leasing in meat and dairy value chains in the Republic of Serbia Low Carbon regionalni Projekti – CČPS, Nacionalni Centri za ČP iz JI Evrope i UNIDO Projekti sa Automobilskim klasterom Srbije Projekti sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) Implementacija čistije proizvodnje u kompanijama u Srbiji – CČPS i UNIDO Pravilno upravljanje i finalno odlaganje PCB Održivi turizam u Jugoistočnoj Evropi Ostali projekti
 

Eco Profit Projekti – CČPS, Lokalna samouprava i UNIDO

 

Grad Pančevo i kompanije sa teritorije Grada Pančevo:

Industrija skora Jabuka  – Pančevo (www.skrobara.co.rs)

STRABAG A.D. Vojvodinaput – Pančevo (www.strabag.com)

FSH Jabuka – Pančevo (www.fsh-jabuka.rs)

HIP  Azotara – Pančevo (www.hip-azotara.rs)

Eko Maber Engineering – Pančevo (www.ekomaber.rs)

JKP Zelenilo – Pančevo (www.jkpzelenilo.co.rs)

JKP Vodovod i Kanalizacija  – Pančevo  (www.vodovodpa.rs)

HIP Petrohemija (www.hip-petrohemija.com)

JKP Mladost – Pančevo (www.jkpmladost.rs)

Božić i sinovi, BIS Reciklažni Centar – Pančevo (www.it-recycling.biz)

JKP Higijena – Pančevo (www.jkphigijena.rs)

JP Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva - Pančevo (www.direkcija.pancevo.rs)

JKP Autotransport – Pančevo (www.jkpatppa.rs) 

 

 

 

Grad Čačak i kompanije sa teritorije Grada Čačka:

Gumometalik - Čačak (www.gumometalik.com)

Unipromet - Čačak  (www.unipromet.co.rs)

FRA - Čačak (www.fra.co.rs)

Neva doo - Čačak (www.neva.co.rs)

HI Prvi maj Čačak (www.prvimaj.co.rs)

JKP “Čačak” - Čačak(www.jkpcacak.co.rs)

 

Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail