print rss

Poziv kompanijama

25.10.2013.
Poziv kompanijama

U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje u vašem preduzeću. Na kraju ovog poziva je i adresa gde možete dobiti dodatna objašnjenja, i na koju ćete poslati zvaničnu potvrdu da želite da učestvujete u projektu.

Svrha projekta je uvođenje poslovanja u srpska proizvodna preduzeća u skladu sa principom čiste proizvodnje (ČP). Cilj projekta je postizanje uštede i koristi na sledeće načine:

  • racionalnijom upotrebom sirovina, vode i energije,
  • smanjenjem troškova proizvodnje
  • smanjenjem količine otpada i emisije,
  • povećanjem stepena produktivnosti i boljeg kvaliteta proizvoda,
  • smanjenjem stepena odgovornosti prilikom odštete (ispunjenje zahteva  koji se odnose na sigurnost pri radu i zakona iz oblasti zaštite životne sredine),
  • stvaranjem preduzeća koje će biti »prijatelj« životnoj sredini.

 Koncept ČP je u smislu korišćenja izvora i zaštite životne sredine na globalnom nivou zamenio  "End of Pipe" (rešavanje otpada kada je on već nastao) način rešavanja problema vezanih za životnu sredinu.

Projekat je svesna i dobrovoljna odluka preduzeća da zameni klasične zahteve pri postizanju konkurentnosti i produktivnosti sa principom sprečavanja i smanjenja otpadnih tokova, koji ih generišu.

 Projekat se zasniva na tri modula:

MODUL 1: RADIONICE

Mesto: Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

Na radionicama prisustvuju po 2 člana formiranog tima iz svakog preduzeća. Radionice traju 1 do 2 radna dana i održavaju se na svakih mesec dana.

MODUL 2: SAVETOVANJE PRI REŠAVANJU IZABRANOG PROBLEMA

U periodu između radionica, nacionalni i međunarodni eksperti rade sa timom preduzeća na prikupljanju podataka, definisanju problema, opcija za poboljšanja, njihovoj evaluaciji i primeni.

MODUL 3: USPOSTAVLJANJE ELEMENATA DELOTVORNOG SISTEMA UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM

Pomoć konsultanata prilikom uspostavljanja sitema ČP, i savetovanje za bolje korišćenje postojećih sistema upravljanja zaštitom životne sredine, kao i sistema menadžmenta (ISO 9001 i 14001)

Trajanje projekta je 8 meseci i uključuje 4 radionice na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, rad sa nacionalnim i međunarodnim ekspertima, pripremu i štampanje izveštaja i svečanu prezentaciju rezultata uz dodelu sertifikata o učešću u projektu ČP.

Obezbedili smo učešće vrhunskih stručnjaka kako sa akedmskih institucija, tako i iz vladinih organizacija i nezavisnih konsultatanata sa višedecenijskim iskustvom.

Ključno za projekat je da lako uvodi poboljšanja  u većini industrijskih procesa i to etapno, s obzirom na potrebe i mogućnosti preduzeća.

Rezultati projekta su:

 

Ušteda kroz smanjeno rasipanje energije i sirovina
Poboljšanje operativne efikasnosti postrojenja
Bolji i stalni kvalitet proizvoda
Mogućnost da se popravi radno okruženje (bezbednost i zdravlje)
Popravljanje imidža preduzeća
Marketinški alat – završna konferencija prilika za predstavljanje preduzeća
Bolje poštovanje zakonodavstva
Priprema za prilagođavanje zakonodavstvu EU (IPPC, BAT, Bref)koje će kasnije biti znatno skuplje i obavezno
Uštede na tretmanu otpada
Nove i bolje mogućnosti na tržištu
Uspostavljanje novih kontakata, razmena iskustava sa drugim učesnicima projekta

ČISTIJU PROIZVODNJU U SVOJE POSLOVANJE UVELO JE DO SADA PREKO 20 KOMPANIJA, MEĐU KOJIMA I:

GALENIKA FITOFARMACIJA, METALAC, KARTONVAL, ŠTARK, SOJAPROTEIN, HIPOL, RUMAPLAST, IMLEK, KNJAZ MILOŠ, BAMBI BANAT, MAXIMA, GALEB GROUP, CHEMICALS AGROSAVA, CARNEX, TARKETT

PRIDRUŽITE SE USPEŠNIMA!

Rezultati u ovim kompanijama govore da se količina otpada i emisija smanjuju u proseku za 30%, pri čemu je rok, za koji se uložena sredstva vrate, manji od 2 godine. Uštede u energiji se kreću od 10-20 %, dok je ušteda u potrošnji vode i do 50 %. Prosečne procenjene uštede po preduzeću, na godišnjem nivou, iznosile su oko 100,000 EUR, u nekim kompanijama ostvarene uštede su predstavljale i 10 % od godišnjeg profita!

Dodatne informacije, mogu dobiti u Centru. Na istu adresu poslati i prijavu.

office@cpc-serbia.org
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
3. sprat, soba 323A
Tel.: 011 3370 427; 3370 494
Fax: 011 3370 427

Čitanja: 5186 | Komentara: 0

Dodaj komentar
Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail