Implementacija čistije proizvodnje u kompanijama u Srbiji – CČPS i UNIDO Low Carbon regionalni Projekti – CČPS, Nacionalni Centri za ČP iz JI Evrope i UNIDO Projekti sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) Ostali projekti Pravilno upravljanje i finalno odlaganje PCB Projekti sa Automobilskim klasterom Srbije Projekat Inclusive and low carbon production (ILCP) and Chemical Leasing in meat and dairy value chains in the Republic of Serbia Održivi turizam u Jugoistočnoj Evropi
 

Eco Profit Projekti – CČPS, Lokalna samouprava i UNIDO

 

Grad Pančevo i kompanije sa teritorije Grada Pančevo:

Industrija skora Jabuka  – Pančevo (www.skrobara.co.rs)

STRABAG A.D. Vojvodinaput – Pančevo (www.strabag.com)

FSH Jabuka – Pančevo (www.fsh-jabuka.rs)

HIP  Azotara – Pančevo (www.hip-azotara.rs)

Eko Maber Engineering – Pančevo (www.ekomaber.rs)

JKP Zelenilo – Pančevo (www.jkpzelenilo.co.rs)

JKP Vodovod i Kanalizacija  – Pančevo  (www.vodovodpa.rs)

HIP Petrohemija (www.hip-petrohemija.com)

JKP Mladost – Pančevo (www.jkpmladost.rs)

Božić i sinovi, BIS Reciklažni Centar – Pančevo (www.it-recycling.biz)

JKP Higijena – Pančevo (www.jkphigijena.rs)

JP Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva - Pančevo (www.direkcija.pancevo.rs)

JKP Autotransport – Pančevo (www.jkpatppa.rs) 

 

 

 

Grad Čačak i kompanije sa teritorije Grada Čačka:

Gumometalik - Čačak (www.gumometalik.com)

Unipromet - Čačak  (www.unipromet.co.rs)

FRA - Čačak (www.fra.co.rs)

Neva doo - Čačak (www.neva.co.rs)

HI Prvi maj Čačak (www.prvimaj.co.rs)

JKP “Čačak” - Čačak(www.jkpcacak.co.rs)

 

Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:4}

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail