Mejl lista

Aktuelnosti

Predstavnici Centra su učestvovali na redovnoj sednici dela globalne mreže Centara za čistiju proizvodnju (RECPNet) za Istočnu Evropu, Kavkaz i Centralnu Aziju (EECCA) koja je održana na marginama 17. evropskog okruglog stola o održivoj proizvodnji i potrošnji (ERSCP 2014) u Portorožu, Slovenija, 13. oktobra 2014. Ciljevi sastanka su bili izveštaj

Centar na sednici dela globalne mreže Centara za čistiju proizvodnju (RECPNet) za Istočnu Evropu, Kavkaz i Centralnu Aziju (EECCA)

Predstavnici Centra su učestvovali na redovnoj sednici dela globalne mreže Centara za čistiju proizvodnju (RECPNet) za Istočnu Evropu, Kavkaz i Centralnu Aziju (EECCA) koja je održana na marginama 17. evropskog okruglog stola o održivoj proizvodnji i potrošnji (ERSCP 2014) u Portorožu, Slovenija, 13. oktobra 2014. Ciljevi sastanka su bili izveštaj ...
22.10.2014.
Predstavnici Centra učestvovali su na 17. Evropskom okruglom stolu o dorživoj proizvodnji i potrošnji (ERSCP) koji je održan u Portorožu, Slovenija od 14. do 16. oktobra. U grupi iz Srbije učestvovali su i profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, Dr Mirjana Kijevčanink, kao i predstavnici EPS-a. Teme ERSCP 2014 su bile

Centar na 17. Evropskom okruglom stolu o dorživoj proizvodnji i potrošnji (ERSCP)

Predstavnici Centra učestvovali su na 17. Evropskom okruglom stolu o dorživoj proizvodnji i potrošnji (ERSCP) koji je održan u Portorožu, Slovenija od 14. do 16. oktobra. U grupi iz Srbije učestvovali su i profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, Dr Mirjana Kijevčanink, kao i predstavnici EPS-a. Teme ERSCP 2014 su bile ...
22.10.2014.
Na sastanku eksperata predstavnika vlada Austrije, Nemačke i Švajcarske, industrije i univerziteta ocenjene su prijave kandidata za nagradu u sve četiri kategorije: Studije slučaja, konsultanske usluge, PR usluge i naučni članak. U svim kategorijama je bilo više od 50 prijava iz 20 različitih zemalja, od čega je bilo 34 prijave

Nagrada za hemijski lizing 2014

Na sastanku eksperata predstavnika vlada Austrije, Nemačke i Švajcarske, industrije i univerziteta ocenjene su prijave kandidata za nagradu u sve četiri kategorije: Studije slučaja, konsultanske usluge, PR usluge i naučni članak. U svim kategorijama je bilo više od 50 prijava iz 20 različitih zemalja, od čega je bilo 34 prijave ...
03.10.2014.
U okviru sajma 112 Expo “Prevencija i reagovanje u vanrednim situacijama, bezbednost i zdravlje na radu” , 24. septembra u okviru stručnog pratećeg programa, predstavljeni su rezultati projekta “Srbija supstituiše”. Predstavljen je projekat “Inovativno upravljanje hemikalijama” koji  treba da počne u okviru UNIDO projekta regionalne saradnje “Regionalno umrežavanje za jačanje

Predstavljen je projekat “Inovativno upravljanje hemikalijama”

U okviru sajma 112 Expo “Prevencija i reagovanje u vanrednim situacijama, bezbednost i zdravlje na radu” , 24. septembra u okviru stručnog pratećeg programa, predstavljeni su rezultati projekta “Srbija supstituiše”. Predstavljen je projekat “Inovativno upravljanje hemikalijama” koji  treba da počne u okviru UNIDO projekta regionalne saradnje “Regionalno umrežavanje za jačanje ...
03.10.2014.

Naslovna

Dobro došli na web stranicu Centra za čistiju proizvodnju Srbije!

CČPS je čvorište svih aktivnosti vezanih za uvođenje čistije proizvodnje u Srbiji. Tesno sarađuje sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine, Tehnološko-metalurškum fakultetom Univerziteta u Beogradu.

Centar za čistiju proizvodnju Srbije (CČPS) nastao je na inicijativu Organizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO), pored koje su u njegovom formiranju učestvovali i tadašnje Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine, Uprava za zaštitu životne sredine, sadašnje Ministarstvo zaštite životne sredine, Privredna komora Srbije i Tehnološko – metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu. UNIDO radi na realizaciji programa „Čistije proizvodnje“ i do sada je finansijski pomogao u osnivanju 38 Nacionalnih centara za čistiju proizvodnju, a od zemalja regiona CPC postoji, pored Srbije, još i u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Makedoniji.

ncpc_mreza_400

Sa formiranjem Centra se započelo početkom 2006. godine, a Centar je zvanično bio pokrenut tokom Šeste ministarske konferencije „Životna sredina za Evropu“, održane u periodu 10-12. oktobra 2007. u Beogradu.Sa formiranjem Centra se započelo početkom 2006. godine, a Centar je zvanično bio pokrenut tokom Šeste ministarske konferencije „Životna sredina za Evropu“, održane u periodu 10-12. oktobra 2007. u Beogradu.

pdvd_022_400

Uloga Centra za čistiju proizvodnju je da promoviše, koordinira i olakša aktivnosti Čistije proizvodnje u Srbiji.

Svrha postojanja Centra je da se izgradi kapacitet da se primeni koncept čistije proizvodnje u Srbiji.

Centar, sa obučenim ekspertima ne daje gotova rešenja, već obučava i savetuje svoje klijente kako da sami dođu do onoga koji je nabolji za njih.

OSNOVNE USLUGE:

  1. Podizanje svesti o koristi i prednostima ČP
  2. Pokazivanje da čistija proizvodnja radi kroz procene stanja u preduzećima i demonstracione projekte
  3. Obuka lokalnih eksperata i izgradnja kapaciteta za čistiju proizvodnju
  4. Transfer ekološki prihvatljivih tehnologija
  5. Konsalting u oblasti zakonodavstva
  6. Hemijski lizing
  7. Izrada planova upravljanja otpadom
  8. Konsalting u korporativnoj odgovornosti preduzeće (CSR)