Mejl lista

Aktuelnosti

Na sastanku eksperata predstavnika vlada Austrije, Nemačke i Švajcarske, industrije i univerziteta ocenjene su prijave kandidata za nagradu u sve četiri kategorije: Studije slučaja, konsultanske usluge, PR usluge i naučni članak. U svim kategorijama je bilo više od 50 prijava iz 20 različitih zemalja, od čega je bilo 34 prijave

Nagrada za hemijski lizing 2014

Na sastanku eksperata predstavnika vlada Austrije, Nemačke i Švajcarske, industrije i univerziteta ocenjene su prijave kandidata za nagradu u sve četiri kategorije: Studije slučaja, konsultanske usluge, PR usluge i naučni članak. U svim kategorijama je bilo više od 50 prijava iz 20 različitih zemalja, od čega je bilo 34 prijave ...
03.10.2014.
U okviru sajma 112 Expo “Prevencija i reagovanje u vanrednim situacijama, bezbednost i zdravlje na radu” , 24. septembra u okviru stručnog pratećeg programa, predstavljeni su rezultati projekta “Srbija supstituiše”. Predstavljen je projekat “Inovativno upravljanje hemikalijama” koji  treba da počne u okviru UNIDO projekta regionalne saradnje “Regionalno umrežavanje za jačanje

Predstavljen je projekat “Inovativno upravljanje hemikalijama”

U okviru sajma 112 Expo “Prevencija i reagovanje u vanrednim situacijama, bezbednost i zdravlje na radu” , 24. septembra u okviru stručnog pratećeg programa, predstavljeni su rezultati projekta “Srbija supstituiše”. Predstavljen je projekat “Inovativno upravljanje hemikalijama” koji  treba da počne u okviru UNIDO projekta regionalne saradnje “Regionalno umrežavanje za jačanje ...
03.10.2014.
U okviru projekta “Srbija supstituiše”, koji sprovodi AlHem (www.alhem.rs) održana je obuka za primenu baza podataka SUBSPORT (the SUBStitution Support PORTal)  i SIN (Substitute It Now) list. Obuci je prisustvovalo više od 50 predstavnika iz industrije. Obuku su održali Dr Lars Swanson, ChemSec i Dr Steffen Brenzel, KOOP. Supstitucija hemikalija

Prezentacija u okviru projekta “Srbija supstituiše” - Zamena hemikalija primenom modela hemijski lizing

U okviru projekta “Srbija supstituiše”, koji sprovodi AlHem (www.alhem.rs) održana je obuka za primenu baza podataka SUBSPORT (the SUBStitution Support PORTal)  i SIN (Substitute It Now) list. Obuci je prisustvovalo više od 50 predstavnika iz industrije. Obuku su održali Dr Lars Swanson, ChemSec i Dr Steffen Brenzel, KOOP. Supstitucija hemikalija ...
26.05.2014.
Centar za čistiju proizvodnju Srbije je partner na projektu “Srbija supstituiše” koji sprovodi nevladina organizacija “AlHem” - Alhem - Alternativa za bezbednije hemikalije). Projekat „Srbija supstituiše“ je namenjen prvenstveno industriji u Srbiji, tako što im čini dostupnim i primenljivim instrumente koji postoje u EU - SUBSPORT Web portalu za podršku

Centar partner na projektu “Srbija supstituiše”

Centar za čistiju proizvodnju Srbije je partner na projektu “Srbija supstituiše” koji sprovodi nevladina organizacija “AlHem” - Alhem - Alternativa za bezbednije hemikalije). Projekat „Srbija supstituiše“ je namenjen prvenstveno industriji u Srbiji, tako što im čini dostupnim i primenljivim instrumente koji postoje u EU - SUBSPORT Web portalu za podršku ...
05.05.2014.

Naslovna

Dobro došli na web stranicu Centra za čistiju proizvodnju Srbije!

CČPS je čvorište svih aktivnosti vezanih za uvođenje čistije proizvodnje u Srbiji. Tesno sarađuje sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine, Tehnološko-metalurškum fakultetom Univerziteta u Beogradu.

Centar za čistiju proizvodnju Srbije (CČPS) nastao je na inicijativu Organizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO), pored koje su u njegovom formiranju učestvovali i tadašnje Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine, Uprava za zaštitu životne sredine, sadašnje Ministarstvo zaštite životne sredine, Privredna komora Srbije i Tehnološko – metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu. UNIDO radi na realizaciji programa „Čistije proizvodnje“ i do sada je finansijski pomogao u osnivanju 38 Nacionalnih centara za čistiju proizvodnju, a od zemalja regiona CPC postoji, pored Srbije, još i u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Makedoniji.

ncpc_mreza_400

Sa formiranjem Centra se započelo početkom 2006. godine, a Centar je zvanično bio pokrenut tokom Šeste ministarske konferencije „Životna sredina za Evropu“, održane u periodu 10-12. oktobra 2007. u Beogradu.Sa formiranjem Centra se započelo početkom 2006. godine, a Centar je zvanično bio pokrenut tokom Šeste ministarske konferencije „Životna sredina za Evropu“, održane u periodu 10-12. oktobra 2007. u Beogradu.

pdvd_022_400

Uloga Centra za čistiju proizvodnju je da promoviše, koordinira i olakša aktivnosti Čistije proizvodnje u Srbiji.

Svrha postojanja Centra je da se izgradi kapacitet da se primeni koncept čistije proizvodnje u Srbiji.

Centar, sa obučenim ekspertima ne daje gotova rešenja, već obučava i savetuje svoje klijente kako da sami dođu do onoga koji je nabolji za njih.

OSNOVNE USLUGE:

  1. Podizanje svesti o koristi i prednostima ČP
  2. Pokazivanje da čistija proizvodnja radi kroz procene stanja u preduzećima i demonstracione projekte
  3. Obuka lokalnih eksperata i izgradnja kapaciteta za čistiju proizvodnju
  4. Transfer ekološki prihvatljivih tehnologija
  5. Konsalting u oblasti zakonodavstva
  6. Hemijski lizing
  7. Izrada planova upravljanja otpadom
  8. Konsalting u korporativnoj odgovornosti preduzeće (CSR)