05.05.2015.
Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja Centar za čistiju proizvodnju Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije počinje projekat „Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja”. Ambasada Švedske u Beogradu finansijski je podržala ovaj projekat u trajanju od dve godine, od aprila 2015. do aprila 2017. godine. Jedan od glavnih ciljeva projekta je podrška nadležnim organima Republike Srbije i operaterima u postupku pripreme i izdavanja integrisane dozvole za postrojenja za intezivan uzgoj živine ...
opširnije
03.03.2015.
Održan treći sastanak regionalne balkanske mreže Centara za čistiju proizvodnju   U Beču je održan treći sastanak regionalne balkanske mreže Centara za čistiju proizvodnju, 23. i 24. februara 2015. godine. Na dvodnevnom sastanku predstavljen je dosadašnji zajednički rad na dve tematske celine, Low Carbon i Održivi turizam. Takođe, planiran je početak regionalnog projekta Hemijski lizing. Srpski Centar je učestvovao u radu obe tematske celine.     S obzirom da je projekat osnivanja i jačanja regionalne mreže u svojoj poslednjog godini sprovođenja, svi Centri su predstavli svoje viđenje prednosti i nedostataka ...
opširnije
29.12.2014.
Globalne nagrade za hemijski lizing 2014 Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, životne sredine i vodoprivrede Austrije, Ministarstvo životne sredine, zaštite prirode, građevinarstva i nuklearne sigurnosti Nemačke, Državni sekreterijat za ekonomske odnose i Federalna kancelarija za životnu sredinu Švajcarske su sponzorisali i podržali dodeljivanje nagrade za hemijski lizing 2014.   Ceremonija dodeljivanja nagrade je održana 10. decembra, u okviru 17. godišnje konferencije o biocidima u Beču.   Prijave za nagrade su dobijene iz 20 zemalja. Ugledni međunarodni eksperti iz industrije, univerziteta i ...
opširnije
Poziv kompanijama
U nastavku ćete naći objašnjenje kakve su koristi koje ćete imati od uvođenja čistije proizvodnje ...
opširnije
Poziv ekspertima
Obuka nacionalnih eksperata za čistiju proizvodnju se sprovodi putem seminara, radionica i praktičnog rada u ...
opširnije

E-mail lista

Prijavite se na našu e-mail listu. Obaveštavaćemo Vas o svim budućim projektima.

Vaš e-mail

{box_latest_news:3} {box_latest_news:4}